Adnotacja o niezapłaconym zobowiązaniu (Betalingsanmerkning)

Adnotacja o niezapłaconym zobowiązaniu (Betalingsanmerkning)

Masz trudności z otrzymaniem kredytu?